Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Danh mục và sản phẩm yêu cầu phê duyệt

Chúng tôi mong muốn khách hàng có thể yên tâm mua sắm trên Amazon. Đối với một số sản phẩm và danh mục nhất định, Amazon có thể yêu cầu người bán phải được phê duyệt trước khi đăng tải các sản phẩm để bán. Quy trình phê duyệt có thể bao gồm các khoản phí bổ sung, kiểm tra hiệu suất và các tiêu chuẩn khác.

Các sản phẩm và danh mục cụ thể yêu cầu phê duyệt

Bạn cần phải được Amazon phê duyệt trước khi đăng tải bất kỳ sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm cụ thể nào dưới đây. Truy cập vào liên kết để biết thêm thông tin về các yêu cầu và quy trình phê duyệt.

Note: Nếu bạn được phép bán hàng trong danh mục này, bạn sẽ cần nâng cấp lên Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp và phải trả phí đăng ký hàng tháng.

Bạn phải đăng tải các sản phẩm trong các danh mục sản phẩm thích hợp. Có thể mua hàng sưu tầm như tem trong danh mục Sản phẩm khác . Đảm bảo đăng tải các sản phẩm trùng khớp với trang sản phẩm hiện có thay vì đăng tải trong danh mục Sản phẩm khác .

Các yêu cầu phê duyệt khác

Người bán có thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn bổ sung để bán một số thương hiệu hoặc danh sách thuộc các danh mục nhất định ngay cả khi các thương hiệu hoặc danh sách không được liệt kê ở trên. Nếu cố đăng tải một trong những sản phẩm này, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo ghi Áp dụng giới hạn việc lên danh mục sản phẩm.

Vui lòng thực hiện các bước sau để áp dụng yêu cầu phê duyệt:

  1. Từ menu Hàng lưu kho chọn Thêm một sản phẩm.
  2. Tìm kiếm mục hàng bạn muốn bán.
  3. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp vào liên kết Áp dụng giới hạn việc lên danh mục sản phẩm bên cạnh mục hàng đó.
  4. Nhấp vào nút Yêu cầu phê duyệt để bắt đầu quá trình áp dụng.
Truy cập vào các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin về các yêu cầu và quy trình phê duyệt.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates