Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thêm hình ảnh sản phẩm và video

Mỗi trang thông tin chi tiết trong cửa hàng Amazon yêu cầu ít nhất một hình ảnh sản phẩm và chúng tôi khuyên bạn cung cấp sáu hình ảnh và một video. Hình ảnh có chất lượng tốt giúp khách hàng dễ dàng đánh giá sản phẩm. Hình ảnh phải rõ ràng, cung cấp nhiều thông tin và hấp dẫn. Hình ảnh đầu tiên trên trang chi tiết sản phẩm là hình ảnh “CHÍNH” và được hiển thị cho khách hàng trong tìm kiếm. Ảnh CHÍNH phải hiển thị duy nhất sản phẩm để bán trên nền trắng và sản phẩm phải chiếm hết khung ảnh. Các hình ảnh bổ sung cần hiển thị sản phẩm đang sử dụng hoặc trong môi trường, các góc độ khác nhau và các tính năng khác nhau. Có một số cách để thêm hình ảnh sản phẩm vào Amazon:

 • Đối với sản phẩm mới: Sử dụng công cụ Thêm một sản phẩm để thêm ảnh khi bạn tạo thông tin đăng tải mới.
 • Đối với các sản phẩm hiện có: Sử dụng công cụ Quản lý hàng lưu kho để thêm ảnh vào thông tin đăng tải hiện có. Hoặc bạn có thể tải lên hình ảnh với số lượng lớn bằng cách sử dụng Tải lên hình ảnh.
 • Nếu bạn sử dụng dữ liệu hàng lưu kho, chỉ định URL hình ảnh sản phẩm trong dữ liệu hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Thêm dữ liệu sản phẩm vào dữ liệu hàng lưu kho của bạn.

Hình ảnh có thể mất đến 24 giờ để xuất hiện trên trang web sau khi bạn thêm vào.

Note: Việc tải lên một hình ảnh không đảm bảo rằng nó sẽ được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm hoặc các trang tìm kiếm. Amazon sử dụng các thuật toán để xác định hình ảnh hiển thị. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong mục yêu cầu hình ảnh sản phẩm Amazon để đảm bảo hình ảnh sản phẩm của bạn tuân thủ các thông số kỹ thuật về nội dung và tệp của Amazon.

Thêm hình ảnh vào thông tin đăng tải mới:


 1. Nhấp vào Thêm sản phẩm từ trình đơn thả xuống Danh mục trong Seller Central.
 2. Từ trang Thêm Sản phẩm, nhấp vào Tôi đang thêm một sản phẩm không được bán trên Amazon, nằm ở giữa trang.
 3. Duyệt đến danh mục sản phẩm cho sản phẩm mới của bạn và nhấp vào Chọn danh mục.
 4. Hoàn thành các trường bên dưới thẻ Thông tin quan trọng Ưu đãi.
 5. Trên thẻ Hình ảnh, nhấp vào Tải lên cho bất kỳ khe hình ảnh trống nào. Ảnh CHÍNH là khe ảnh trên cùng bên trái trong mục này của trang.
 6. Chọn hình ảnh từ máy tính và nhấp vào Mở.
 7. Nhấp vào Lưu và kết thúc để thêm hình ảnh vào thông tin đăng tải.

Thêm hình ảnh vào thông tin đăng tải hiện tại từ Quản lý hàng lưu kho:


 1. Từ trang tổng quan của bạn, đi tới trình đơn thả xuống Hàng lưu kho và chọn Quản lý hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Chỉnh sửa cho mỗi sản phẩm ở phía xa bên phải, chọn Quản lý hình ảnh.
 3. Chuyển đến thẻ Hình ảnh và cuộn xuống phần có tiêu đề Khuyến nghị về hình ảnh.
 4. Nhấp vào Tải lên cho bất kỳ khe hình ảnh trống nào. Ảnh CHÍNH là khe ảnh trên cùng bên trái trong mục này của trang.
 5. Chọn hình ảnh từ máy tính và nhấp vào Mở.
 6. Nhấp vào Lưu ở dưới cùng bên phải của trang để thêm hình ảnh của bạn vào thông tin đăng tải.

Thêm hình ảnh với số lượng lớn vào thông tin đăng tải hiện có bằng cách sử dụng Tải lên hình ảnh


 1. Từ trang tổng quan của bạn, truy cập trình đơn thả xuống Hàng lưu kho và chọn Tải lên hình ảnh.
 2. Trong hộp kéo và thả, kéo hoặc bấm để thêm một hình ảnh hoặc tệp zip từ máy tính của bạn. Nếu nhấp vào để thêm một hình ảnh, hãy chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn và nhấp vào Mở.
 3. Nhấp vào Gửi hình ảnh.

Bạn đang gặp sự cố khi tải hình ảnh lên? Để biết thêm về việc xem trạng thái tải lên hình ảnh và các sản phẩm bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm do vấn đề hình ảnh, hãy xem Vấn đề về hình ảnh.

Nếu bạn nhìn thấy Lỗi định dạng URL không hợp lệhoặc nếu bạn gặp bất kỳ sự cố URL nào khác, bạn có thể tìm kiếm "lỗi hình ảnh" trong Trợ giúp để biết các lỗi liên quan đến hình ảnh thường gặp và tìm thêm thông tin.

Thêm video vào sản phẩm của bạn:

Note: Tính năng này chỉ áp dụng cho Chủ sở hữu thương hiệu.

Video là một cách tuyệt vời để giới thiệu cách sử dụng sản phẩm của bạn, mô tả sản phẩm của bạn và kể câu chuyện thương hiệu độc đáo của bạn. Việc tải video có thể khiến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và nếu sử dụng hiệu quả tính năng này có thể giúp tăng doanh số. Bạn có thể tải video cho sản phẩm của bạn, video sẽ hiển thị bên cạnh hình ảnh của sản phẩm. Bất kỳ video nào bạn tải lên đều phải tuân thủ Chính sách về nội dung video của Amazon. Vui lòng xem lại toàn bộ chính sách này trước khi bắt đầu tải lên video cho sản phẩm của mình.

Để biết thêm, hãy truy cập Tải lên và quản lý video.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates