Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu về vận chuyển và chỉ đường

Đóng gói lô hàng của bạn một cách chính xác là yếu tố rất quan trọng đảm bảo hàng tồn kho của bạn đến với chúng tôi an toàn và cũng là cách tối ưu hóa để hàng được tiếp nhận vào các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi.

Các yêu cầu sau đây áp dụng cho tất cả các hộp được vận chuyển đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon dù bằng hình thức vận chuyển hàng cỡ nhỏ, lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải (LTL) hoặc dịch vụ vận chuyển hàng đầy xe tải (FTL).

Một số lô hàng có các yêu cầu bổ sung:

Tải về Danh sách kiểm tra lô hàng của chúng tôi (PDF).

Important: Nếu không tuân thủ các yêu cầu đóng gói hàng của Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, yêu cầu về an toàn và những hạn chế về sản phẩm, hàng lưu kho có thể bị từ chối tiếp nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bị hủy hoặc đổi trả hàng, chặn các lô hàng gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng trong tương lai hoặc chịu thêm phí đóng gói hoặc phí không tuân thủ tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Vui lòng chia sẻ các yêu cầu này với hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp của bạn để đảm bảo họ hoàn toàn nắm được và tuân thủ các yêu cầu này.

Nội dung thông tin thùng hàng

Cung cấp nội dung thông tin thùng hàng giúp cải thiện việc quản lý hàng tồn kho của bạn tại Amazon và giúp sản phẩm của bạn dễ dàng được bán nhanh hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cung cấp thông tin nội dung thùng hàng.

Important: Việc cung cấp nội dung thông tin thùng hàng không chính xác có thể khiến các lô hàng bị chặn trong tương lai và bị tính thêm phí xử lý thủ công.

Nếu bạn chọn Bỏ qua cung cấp nội dung thùng hàng, hãy đảm bảo rằng:

 • Mỗi hộp chứa hàng tồn kho chỉ lấy từ một mã lô hàng. Không kết hợp các mục hàng từ nhiều lô hàng trong cùng một hộp. Bạn có thể tìm thấy Mã lô hàng trên trang Tóm tắt của lô hàng đó.
 • Chi tiết lô hàng được liệt kê trong kế hoạch vận chuyển của bạn khớp với lô hàng được gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng, bao gồm:
  • Đơn vị phân loại hàng tồn kho của người bán
  • UPC/EAN/ISBN hoặc mã vạch bên ngoài khác
  • SKU mạng lưới hoàn thiện đơn hàng (FNSKU)
  • Điều kiện
  • Số lượng đã vận chuyển
  • Tùy chọn đóng gói (đóng gói riêng lẻ hoặc đóng gói theo tình huống)
  • Trọng lượng hộp và kích thước
 • Các đơn vị được chuẩn bị theo các yêu cầu tìm thấy trên trang Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm

Đóng gói lô hàng

Thực hiện theo các hướng dẫn này để đảm bảo các lô hàng đến nơi không bị hư hại và sẵn sàng nhận hàng đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi:

 • Sử dụng một hộp cứng, sáu mặt với nắp còn nguyên vẹn.
 • Sử dụng một nhãn địa chỉ duy nhất có thông tin giao hàng và trả hàng rõ ràng, đầy đủ.
 • Mỗi hộp trong lô hàng phải có nhãn mã hộp FBA riêng được in từ Hàng đợi vận chuyển của bạn.
 • Mỗi pallet yêu cầu bốn mã nhãn pallet FBA, mỗi nhãn ở giữa trên cùng của mỗi bên. Mỗi hộp trên pallet cũng yêu cầu có một mã nhãn hộp FBA riêng.
 • Khi vận chuyển kiện hàng nhiều gói đựng trong thùng carton chính, hãy dán nhãn vận chuyển mã hộp FBA riêng ở bên ngoài thùng carton chính.
 • Nếu bạn tái sử dụng hộp, hãy xóa tất cả nhãn vận chuyển, mã vạch hoặc nhãn dán cũ.
 • Che kín các mã vạch hiện có bằng băng dính mờ hoặc sử dụng bút dạ mực đen để tô mã vạch khiến mã vạch không thể quét được. Cách này giúp tránh sự cố vô tình quét mã vạch không chính xác trong quá trình nhận hàng.
 • Bọc tất cả mặt hàng riêng biệt.
 • Sử dụng đủ vật liệu đóng gói.
 • Sử dụng băng dính chắc chuyên dùng trong vận chuyển.
 • Sử dụng lớp đệm dày 2 inch giữa mỗi mục hàng và bên trong hộp.
 • Sau khi bạn đóng gói hộp, hãy lắc nhẹ. Các thành phần bên trong không nên bị xê dịch trong khi lắc.
 • Sử dụng hộp có kích thước tối thiểu 6 x 4 x 1 inch và trọng lượng ít nhất 1 lb có thể làm giảm sự chậm trễ trong quá trình tiếp nhận.
 • Hộp không được vượt quá các kích thước và trọng lượng tối đa được phép sau: Không dài hơn 25,00 inch ở bất kỳ cạnh nào và tổng trọng lượng không vượt quá 50,00 lb, trừ khi hộp chứa một mục hàng quá khổ riêng lẻ vượt quá các giới hạn này. Xem phần Kích thước hộpTrọng lượng hộp bên dưới để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với hộp.

Tránh những điều sau đây cũng giúp đảm bảo sẵn sàng nhận các lô hàng gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon:

 • Không sử dụng các thùng chứa tại điểm bán hàng. Các thùng chứa tại điểm bán hàng là một phần của sản phẩm bạn đang bán và thường chứa một đơn vị duy nhất. (Ví dụ: một máy pha cà phê được vận chuyển và bán trong thùng chứa ban đầu của nó.)
 • Không sử dụng các hộp mở thường được sử dụng cho mục đích trưng bày. (Ví dụ: mở hộp phía trước hoặc hộp không có nắp.)

 • Không sử dụng các hộp có kích thước pallet (còn gọi là “gaylord”).

 • Không sử dụng dây, dây đai hoặc bọc quá nhiều (nhựa hoặc giấy).
 • Không bó nhiều hộp lại với nhau.

Quan trọng là phải chọn hộp có kích thước phù hợp để đựng các sản phẩm bạn đang vận chuyển. Nếu thùng đựng quá lớn, bạn sẽ cần phải nhét đầy vật liệu đóng gói để hộp không bị sụp khi các hộp nặng hơn xếp chồng lên trong quá trình vận chuyển.

Tip: Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng một thùng chứa mới, một vách, có rãnh nhăn và đóng dấu chịu nén cạnh hoặc chịu bục cao.

Hộp tiêu chuẩn chấp nhận được:

 • Thùng chứa hàng rãnh đều (RSC)
 • Sóng B
 • ECT-32 (kiểm tra độ nén cạnh)
 • 200 lb/dặm vuông inch (độ chịu bục)

Sử dụng tối thiểu 2 inch vật liệu đóng gói thích hợp xung quanh mỗi mục hàng và số lượng giống nhau ở giữa sản phẩm của bạn và các vách của hộp. Nếu các mục hàng của bạn đang được vận chuyển trong kiện hàng của nhà sản xuất, vật liệu đóng gói 2 inch là không cần thiết.

Kích thước hộp

Các hộp chứa nhiều mục hàng kích thước tiêu chuẩn hoặc quá cỡ không được vượt quá 25,00 inch ở bất kỳ mặt nào. Một hộp chỉ có thể vượt quá giới hạn kích thước 25,00 inch nếu hộp đó chứa các đơn vị quá khổ có kích thước lớn hơn 25,00 inch. Hộp quá lớn so với các đơn vị quá khổ (lớn hơn lớp đệm 2 inch được đề xuất ở trên) có thể bị hạn chế về đặc quyền vận chuyển, phí phát sinh hoặc bị từ chối tiếp nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Important: Chính sách về kích thước hộp sẽ được thực thi nghiêm ngặt. Việc gửi các thùng carton quá khổ đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng có thể dẫn đến tình huống các lô hàng bị chặn trong tương lai.

Trọng lượng hộp

Hãy cân và đo các hộp và pallet một cách chính xác và đảm bảo cung cấp các giá trị chính xác cho mỗi lô hàng. Tất cả thùng carton cũng phải đáp ứng các yêu cầu về trọng lượng sau đây:

 • Hộp không được vượt quá giới hạn trọng lượng tiêu chuẩn là 50,00 lb, trừ khi hộp chứa một mục hàng quá khổ vượt quá 50,00 lb.
  • Nếu có một mục hàng vượt quá 50,00 lb, hãy dán nhãn cho biết rõ Cần nhiều người nâng ở mặt trên và mặt bên của hộp.
  • Nếu có một mục hàng vượt quá 100,00 lb, hãy dán nhãn cho biết rõ Cần máy nâng ở mặt trên và mặt bên của hộp.
 • Hộp đựng đồ trang sức hoặc đồng hồ không được vượt quá 40,00 lb.
 • Trợ cấp của UPS cho kích thước và trọng lượng hộp lớn hơn không áp dụng cho các hộp chứa nhiều đơn vị kích thước tiêu chuẩn.
Important: Chính sách về trọng lượng hộp sẽ được thực thi nghiêm ngặt. Việc gửi các thùng carton thừa cân đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng có thể dẫn đến tình huống các lô hàng bị chặn trong tương lai.
Note: Bạn bắt buộc phải cung cấp trọng lượng và kích thước chính xác của hộp đối với tất cả các lô hàng ngay cả khi bạn chọn không cung cấp nội dung thông tin thùng hàng tại Seller Central hoặc nếu bạn không sử dụng hãng hợp tác vận chuyển của Amazon.

Vật liệu đóng gói

Sử dụng vật liệu đóng gói thích hợp đảm bảo lô hàng của bạn nhanh chóng vượt qua quy trình tiếp nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng và bảo vệ các đối tác của chúng tôi khỏi các vấn đề an toàn tiềm ẩn.

Sử dụng những vật này:

 • Màng Xốp hơi
 • Giấy bọc đầy đủ (tốt nhất là giấy kraft nặng)
 • Miếng lót bơm hơi
 • Màng xốp polyethylen

Không sử dụng những vật này:

 • Tất cả các loại hạt xốp đóng gói, kể cả các loại làm từ nguyên liệu phân hủy sinh học hoặc tinh bột ngô
 • Dải bọt
 • Bọc gấp nếp
 • Giấy nghiền vụn
 • Hạt cách nhiệt Thermocol
 • Bọt xốp

Tip: Sau khi bạn đóng gói hộp, lắc nhẹ nhàng. Khi lắc các thành phần bên trong không nên bị xê dịch.

Xem các video:

Phá vỡ các lợi ích vật chất

Màng xốp hơi hoặc tấm bong bóng loại nhỏ cung cấp khả năng bảo vệ bề mặt cũng như chống sốc. Nó cũng có thể được bọc xung quanh hầu như bất kỳ sản phẩm, bất kể hình dạng hoặc kích thước ra sao.

Giấy, đặc biệt là giấy kraft dành cho các ứng dụng đóng gói, có thể được dùng để lấp đầy không gian trống trong hộp vận chuyển của bạn. Để có kết quả tốt nhất, sử dụng giấy kraft với trọng lượng cơ bản tối thiểu là 60 lb để đảm bảo rằng nó đủ dày để cung cấp bảo vệ.

Miếng lót bơm hơi sử dụng áp suất không khí để đảm bảo và giữ các sản phẩm tại chỗ bên trong thùng chứa vận chuyển, và cung cấp một rào cản không khí từ tấm đệm. Chúng thường đi kèm trong một miếng lót hơi mà bạn có thể dễ dàng sử dụng làm vật liệu chèn lót nhẹ để lấp đầy không gian trống trong hộp của bạn.

Warning: Miếng lót bơm hơi có thể mất áp lực trong môi trường nhiệt độ thấp và độ cao cao.

Màng xốp polyethylene mỏng, mềm, đàn hồi, và cung cấp khả năng bảo vệ bề mặt và đặc tính đệm. Loại bao bì này tốt cho việc bảo vệ các mục hàng nhẹ.

Các yêu cầu bổ sung

Tất cả các sản phẩm yêu cầu mã vạch có thể quét được. Để biết thêm thông tin, hãy xem yêu cầu mã vạch sản phẩm FBA.

Bên cạnh nhãn bất kỳ từ hãng vận chuyển, mỗi hộp trong một lô hàng cần có nhãn mã hộp Amazon FBA. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Yêu cầu về nhãn lô hàng.

Các yêu cầu bổ sung được áp dụng dựa trên phương thức vận chuyển bạn sử dụng:

Ngoài ra, hộp và các thành phần trong hộp phải được đóng gói sao cho được gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng an toàn và nguyên vẹn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm.

Các lô hàng bị từ chối

Một số vấn đề phổ biến có thể dẫn đến việc từ chối hàng tồn kho tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bao gồm các lô hàng lớn hơn dự kiến, không được dán nhãn đúng cách, vi phạm chính sách, hư hỏng hoặc gửi đến nhầm trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Mỗi lô hàng được gửi vào một trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon yêu cầu chỉ định kho cảng nâng cao được thực hiện bởi hãng vận chuyển của bạn. Lô hàng của bạn sẽ bị từ chối nếu không tạo chỉ định kho cảng. Để biết thêm thông tin về việc yêu cầu chỉ định kho cảng, hãy xem yêu cầu đối với hãng vận chuyển trong hoạt động giao hàng Lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải và Dịch vụ vận chuyển hàng đầy xe tải.

Các lô hàng có thể bị từ chối tại bến tàu và gửi trả về cho bạn với phí tổn do bạn chịu. Hư hại do Người bán là bất kỳ hàng tồn kho nào đã giao đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon trong điều kiện không thể bán được. Các lô hàng được coi là Hư hại do Người bán hoặc Bị lỗi phải chịu phí vận chuyển đổi trả hàng.

Các lô hàng đã đóng, đã bị hủy hoặc xóa hoặc chưa hoàn thành đầy đủ không thể giao đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon. Để biết thông tin về xóa lô hàng, hãy xem các lô hàng đã xóa, bị định tuyến sai và không đầy đủ.

Các lô hàng có chứa các sản phẩm không mong muốn hoặc vượt quá khả năng của trung tâm hoàn thiện đơn hàng có thể bị từ chối. Đảm bảo sản phẩm đăng tải của bạn được tạo ra với thông tin chính xác, chẳng hạn như nhập trọng lượng và kích thước chính xác và chọn danh mục thích hợp, hỗ trợ việc đảm bảo sắp xếp và giao hàng thành công đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng tương ứng.

Bạn không thể từ chối hoặc đổi trả hàng được trả lại cho bạn mà không cần liên hệ trước với Amazon và hãng vận chuyển của bạn. Khi một lô hàng bị từ chối tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng, trung tâm hoàn thiện đơn hàng sẽ gửi thông tin đến hãng vận chuyển của bạn. Vui lòng liên hệ và làm việc với hãng vận chuyển của bạn đối với bất kỳ lô hàng nào bị từ chối. Nếu bạn gửi trả các lô hàng bạn từ chối không nhận hoặc đổi trả hàng cho Amazon một lần nữa mà không liên hệ trước với Amazon và hãng vận chuyển của bạn, Amazon có thể từ chối lô hàng lần thứ hai và mọi chi phí phát sinh sẽ do bạn chịu.

Vận chuyển trực tiếp đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng từ nhà phân phối

Đảm bảo nhà phân phối của bạn có nhãn mã hộp Amazon FBA đúng cho lô hàng của bạn. Bạn có thể cấp quyền truy cập hạn chế vào tài khoản người bán của mình để truy cập nhãn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt phân quyền người dùng.

Ngoài ra, nhà phân phối của bạn phải tuân thủ tất cả các yêu cầu lô hàng của Amazon.

Xác nhận đối với các mục hàng của Huawei

Bạn thừa nhận rằng Cục Công nghiệp và An ninh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hạn chế và có thể trong tương lai hạn chế giao dịch với Huawei Technologies Co. Ltd và một số công ty liên kết không phải của Hoa Kỳ có trong Danh sách Thực thể của văn phòng (“Đơn vị niêm yết của Huawei”). Bạn có trách nhiệm tuân thủ các hạn chế này, như được cập nhật theo thời gian, liên quan đến bất kỳ sản phẩm, phần mềm hoặc công nghệ nào (“mục hàng”) mà bạn nhận được từ Amazon hoặc các công ty liên kết của Amazon. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng bạn không xóa, chuyển nhượng hoặc chấp nhận bất kỳ mục hàng nào, bao gồm hàng tồn kho, phải tuân theo những hạn chế này từ Amazon hoặc các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon nếu bạn là Đơn vị niêm yết của Huawei hoặc nhằm mục đích chuyển giao hoặc chuyển giao các mục hàng đó cho Đơn vị niêm yết của Huawei.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates