Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chuẩn bị ảnh sản phẩm

Để tải lên hình ảnh sản phẩm, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Tìm sản phẩm bạn muốn tải hình ảnh lên:
  1. Đối với sản phẩm mới: Bên dưới Danh mục, nhấp vào Thêm sản phẩm.
  2. Đối với các sản phẩm hiện có: Trên trang Quản lý hàng lưu kho, chỉnh sửa sản phẩm bạn muốn thêm hình ảnh trên trang này.
 2. Nhấp vào thẻ Hình ảnh.
 3. Bên dưới Chính, nhấp vào Chọn tệp.

  Nếu bạn có ảnh phụ, hãy tải lên bằng cách sử dụng các hộp bên dưới Ảnh chính.

Thêm hình ảnh

Có một số cách để thêm hình ảnh sản phẩm vào Amazon:

 • Sử dụng công cụ Thêm một sản phẩm để thêm ảnh khi bạn tạo thông tin đăng tải mới.
 • Sử dụng công cụ Quản lý hàng lưu kho để thêm ảnh vào thông tin đăng tải hiện có.
 • Nếu bạn sử dụng dữ liệu hàng lưu kho, chỉ định URL hình ảnh sản phẩm trong dữ liệu hàng lưu kho.

Có thể mất tối đa 24 giờ để ảnh xuất hiện trên trang chi tiết sản phẩm.

Bạn đang gặp sự cố khi tải hình ảnh lên? Nếu bạn nhìn thấy "Lỗi định dạng URL không hợp lệ" hoặc nếu bạn gặp bất kỳ sự cố URL nào khác, bạn có thể tìm kiếm "lỗi hình ảnh" trong Trợ giúp để biết các lỗi liên quan đến hình ảnh thường gặp và tìm thêm thông tin.

Note: Việc tải lên một hình ảnh không đảm bảo rằng nó sẽ được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm hoặc các trang tìm kiếm. Amazon sử dụng công nghệ xếp hạng hình ảnh phức tạp để xác định hình ảnh hiển thị. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong yêu cầu hình ảnh sản phẩm Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates