Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phù hợp với sản phẩm của bạn

Danh mục Amazon có các sản phẩm được bán bởi nhiều người bán. Để ngăn chặn cùng một sản phẩm xuất hiện nhiều lần và làm giảm trải nghiệm khách hàng, Amazon sử dụng kết hợp sản phẩm để tìm và loại bỏ các thông tin đăng tải trùng lặp.

Kết hợp sản phẩm giúp bạn kết hợp sản phẩm của bạn với một thông tin đăng tải hiện có. Sau đó, sẽ thêm thông tin chương trình khuyến mãi của bạn vào thông tin đăng tải đó. Khi một sản phẩm chưa có trong danh mục, bạn có thể tạo một trang chi tiết sản phẩm mới.

Kết hợp tốt với sản phẩm trực tiếp có lợi cho bạn. Khi bạn kết hợp sản phẩm của mình với một thông tin đăng tải hiện có, bạn đảm bảo rằng khách hàng có thể tìm thấy chương trình khuyến mãi của bạn.

Khi khách hàng tìm thấy một sản phẩm, họ sẽ thấy trang chi tiết sản phẩm, bao gồm Ưu đãi nổi bật và nếu có nhiều ưu đãi, họ sẽ thấy Thêm lựa chọn mua hàng (được hiển thị bằng màu đỏ):


Khi nhiều người bán đang bán cùng một sản phẩm, khách hàng có thể xem danh sách các ưu đãi.


Khắc phục lỗi đối sánh sản phẩm

Để biết thêm thông tin về lỗi đối sánh, hãy truy cập Lỗi 8541Lỗi 8542.

Dưới đây là một số lỗi có thể xảy ra khi đối sánh một sản phẩm hoặc tạo một mục nhập sản phẩm mới:

Nhiều sản phẩm sử dụng cùng một Mã định danh tiêu chuẩn.

Trong trường hợp này, chúng tôi không thể xác định mục nào nên được kết hợp với sản phẩm của bạn. Liên hệ với chúng tôi về lỗi này.

Nhiều sản phẩm sử dụng cùng một dữ liệu sản phẩm.

Dữ liệu sản phẩm, chẳng hạn như tên nhà sản xuất và mã số nhà sản xuất, không đủ để phân biệt. Ví dụ: bạn đã gửi tên nhà sản xuất và mã số nhà sản xuất, tuy nhiên những thông tin này có vẻ trùng khớp với nhiều sản phẩm. Hãy nhập thông tin cụ thể hơn để tìm một kết quả trùng khớp.

Cùng một sản phẩm sử dụng nhiều Đơn vị phân loại hàng tồn kho.

Đã tìm thấy một sản phẩm trùng khớp, nhưng bạn đã có một Đơn vị phân loại hàng tồn kho khác liên kết với nó. Điều này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng lại Đơn vị phân loại hàng tồn kho liên kết với một sản phẩm khác trước đó. Để khắc phục sự cố này, hãy xóa Đơn vị phân loại hàng tồn kho và gửi lại dữ liệu sản phẩm.

Thêm một sản phẩm mới không thành công.

Nếu bạn gửi một sản phẩm, nhưng không bao gồm các trường bắt buộc cho loại sản phẩm đó, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và thông tin đăng tải sẽ không được thêm vào danh mục. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm được tạo danh mục hoặc phân loại sai sẽ không xuất hiện trên trang web trực tiếp. Để giải quyết vấn đề này, hãy gửi lại sản phẩm với tất cả các dữ liệu bắt buộc.

Lời khuyên cho việc kết hợp sản phẩm thành công

Sử dụng mã định danh sản phẩm chuẩn duy nhất.

Sử dụng mã định danh sản phẩm chuẩn khi gửi sản phẩm của bạn. Ba tiêu chuẩn hàng đầu là ISBN, UPC, và JAN/EAN. Đây là phần dữ liệu quan trọng và đáng tin cậy nhất trong quá trình kết hợp.

Luôn sử dụng Mã định danh tiêu chuẩn khi tạo một sản phẩm mới.

Cách tốt nhất là sử dụng mã định danh sản phẩm chuẩn khi gửi sản phẩm của bạn. Ba tiêu chuẩn hàng đầu là ISBN, UPC, và EAN. Đây là phần dữ liệu quan trọng và đáng tin cậy nhất trong quá trình kết hợp.

Sử dụng mã số nhà sản xuất do nhà sản xuất phát hành.

Mã số nhà sản xuất khác với Đơn vị phân loại hàng tồn kho. MÃ số nhà sản xuất là tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất định danh sản phẩm của họ.

Cung cấp tên nhà sản xuất, thương hiệu hoặc nhà xuất bản.

Dữ liệu này hầu như luôn là bắt buộc để tạo ra một sản phẩm mới.

Sử dụng các trường có thuộc tính cụ thể một cách chính xác.

Ví dụ: kích thước sản phẩm như chiều cao, chiều rộng và trọng lượng phải được xác định trong các thuộc tính Chiều cao, Chiều rộng và Trọng lượng. Không sử dụng các trường bán hàng theo mục đích chung cho các giá trị này.

Không tái sử dụng Đơn vị phân loại hàng tồn kho.

Nếu bạn phải thay đổi Đơn vị phân loại hàng tồn kho của mình cho một sản phẩm, không sử dụng lại hoặc tái chế Đơn vị phân loại hàng tồn kho cũ. Phát hành một Đơn vị phân loại hàng tồn kho mới cho mục hàng, và sau đó gán lại Đơn vị phân loại hàng tồn kho mới cho sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates