Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trang Thông tin & Chính sách của bạn

Trang Thông tin & Chính sách của bạn là nơi bạn có thể tạo thông tin về doanh nghiệp của mình để cung cấp cho khách hàng.

Note: Nếu bạn không thấy Thông tin & Chính sách của bạn trên menu Cài đặt, bạn không có quyền truy cập để sử dụng công cụ này. Liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn để có quyền truy cập.

Khi sử dụng công cụ này, bạn có thể tạo các trang trợ giúp để cung cấp cho khách hàng các thông tin cơ bản về cửa hàng của bạn, bao gồm các thông tin sau:

Giới thiệu về người bán

Giới thiệu doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu của bạn.

Logo người bán

Bạn có thể tải lên hình ảnh logo doanh nghiệp của mình ở định dạng tệp .jpg, .jpeg hoặc .gif, chiều rộng 120 pixel x chiều cao 30 pixel và không chứa các hiệu ứng. Kích thước tệp của hình ảnh không được lớn hơn 20.000 byte. Logo không được có địa chỉ trang web hoặc email, vì điều này sẽ được coi là chuyển hướng bán hàng.

Vận chuyển

Cung cấp thông tin về chính sách vận chuyển và phí vận chuyển của bạn.

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách này có thể là một phần mở rộng bất kỳ của chính sách trang web hiện tại của Amazon. Chính sách này không được mâu thuẫn với chính sách của Amazon.

Các câu hỏi thường gặp

Giải đáp thắc mắc về các chính sách hoặc sản phẩm chưa được giải đáp trên các trang Trợ giúp khác của bạn.

Trang trợ giúp tùy chỉnh

Tại đây bạn có thể cung cấp thêm thông tin cho khách hàng, chẳng hạn như các bảng quy đổi kích cỡ và các chi tiết cụ thể về sản phẩm và danh mục khác.

Thuế

Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách thuế của bạn đối với các mục hàng đã mua.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates