Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tối ưu hóa khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn

Khách hàng phải có khả năng tìm thấy các sản phẩm của bạn trước khi họ có thể mua các sản phẩm đó. Một cách để khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn là tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa, trùng khớp với thông tin như tiêu đề và mô tả mà bạn cung cấp cho một sản phẩm. Bằng cách cung cấp thông tin liên quan và đầy đủ cho sản phẩm, bạn có thể tăng khả năng hiển thị và bán hàng cho sản phẩm của mình. Dưới đây là một số hướng dẫn chung để cải thiện khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn.

Trang chi tiết sản phẩm

Mỗi từ riêng lẻ trong Tên sản phẩm (Tiêu đề) đều có thể tìm kiếm được. Ví dụ, một sản phẩm tên là Vỏ gối màu xanh lam Laura Ashley Sophia Collection 300-Thread-Count (Xanh lam, Lớn, Bộ 2 chiếc) sẽ dễ tìm kiếm hơn so với Vỏ gối màu xanh lam. Điều này là do tên sản phẩm được đề xuất ở trên bao gồm thông tin sau:

 • Thương hiệu – Laura Ashley
 • Dòng sản phẩm – Sophia Collection
 • Vật liệu hoặc tính năng chính – 300-Thread-Count
 • Loại sản phẩm – Vỏ gối
 • Màu – Xanh lam
 • Size – Lớn
 • Đóng gói/Số lượng – Bộ 2 chiếc

Tìm hiểu cách cải thiện trang chi tiết sản phẩm.

Tiêu đề

Tiêu đề phải dài khoảng 60 ký tự. Bạn chỉ có một khoảnh khắc để thu hút người mua và tiêu đề trực tuyến của bạn trên Amazon nên phản ánh những thông tin có trên bao bì vật lý của một sản phẩm.

Từ khóa

Bạn có thể thêm từ khóa bổ sung vào dữ liệu danh mục của ASIN để mô tả sản phẩm đó. Khách hàng không xem được những từ này.

Note: Gần đây, chúng tôi bắt đầu giới hạn độ dài của thuộc tính cụm từ tìm kiếm dưới 250 byte nhằm cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về cách làm cho sản phẩm của bạn có thể được phát hiện trong các giới hạn đó bằng cách sử dụng các cụm từ tìm kiếm một cách hiệu quả.

Cụm từ tìm kiếm

Amazon cung cấp cho bạn tùy chọn thêm cụm từ tìm kiếm cho sản phẩm của bạn. Các cụm từ tìm kiếm này chỉ nên bao gồm các từ chung để tăng khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang bán tai nghe, cụm từ tìm kiếm của bạn có thể chứa các từ đồng nghĩa như “tai nghe” và “tai nghe nhét trong tai”. Cụm từ tìm kiếm không phải là trường bắt buộc.

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để cung cấp cụm từ tìm kiếm:

 • Không bao gồm mã định danh sản phẩm như tên thương hiệu, tên sản phẩm, tên sản phẩm tương thích, ASIN, mã UPC, v.v.
 • Không cung cấp thông tin không chính xác, gây hiểu lầm hoặc không liên quan như danh mục sản phẩm sai, giới tính sai, các từ không đúng với ngữ cảnh, v.v.
 • Không cung cấp nội dung quá dài. Tuân thủ các giới hạn được đặt cho các trường khác nhau.
 • Không cung cấp thông tin thừa đã được ghi trong các trường khác như tiêu đề, tác giả, thương hiệu, v.v. Việc này sẽ không cải thiện vị trí sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm.
 • Khi nhập một số từ như cụm từ tìm kiếm, hãy đặt các cụm từ tìm kiếm đó theo thứ tự hợp lý nhất. Một khách hàng có nhiều khả năng tìm kiếm “gấu nhồi bông lớn” hơn là “gấu nhồi bông”.
 • Sử dụng một khoảng trắng để tách các từ khóa. Không bắt buộc phải có dấu phẩy, dấu chấm phẩy, hoặc dấu sót.
 • Không bao gồm các tuyên bố chỉ đúng tạm thời, chẳng hạn như “mới”, “giảm giá” hoặc “còn hàng”.
 • Không bao gồm các tuyên bố mang tính chủ quan như tuyệt vời, chất lượng tốt, v.v, vì hầu hết khách hàng không sử dụng cụm từ mang tính chủ quan trong truy vấn của họ.
 • Không bao gồm các lỗi chính tả phổ biến của tên sản phẩm. Hệ thống của chúng tôi bao gồm lỗi chính tả phổ biến của khách hàng và cũng cung cấp các đề xuất sửa lỗi.
 • Không cung cấp các biến thể của khoảng cách, dấu câu, viết hoa và dạng số nhiều (“80GB” và “80 GB”, “máy tính” và “các máy tính”, v.v.). Hệ thống của chúng tôi tự động bao gồm các dạng viết hoa, dạng từ và các biến thể chính tả khác nhau để tìm kiếm.
 • Không bao gồm các cụm từ có tính lạm dụng hoặc xúc phạm về bản chất.
 • Có thể bao gồm các chữ viết tắt, tên thay thế, chủ đề và các ký tự chính (cho sách, phim, v.v.) dưới dạng cụm từ tìm kiếm.
Note: Amazon có quyền không sử dụng tất cả các từ khóa được cung cấp để truy xuất sản phẩm. Lý do không sử dụng tất cả các từ khóa có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, hiệu quả tính toán tìm kiếm, khả năng xử lý kết quả tìm kiếm, các từ tìm kiếm không thích hợp và các cụm từ phản cảm hoặc bất hợp pháp.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates